Vara FÉG Kft.

KAPCSOLAT
  • Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 23.
  • Telefon: Telefon: +36 1 262-7475
  • Telefon / fax: +36 1 262-7471
  • Email: info@feg1891.hu

FÉG-VESTALE ECON 90 kondenzációs modulkazán

A FÉG-VESTALE Econ egy VESTALE rendszerû modulkazán, amely társasházak és intézmények fûtési igényéhez igazodó teljesítménytartományban áll a felhasználók rendelkezésére. E termék esetében a különbözô funkciójú moduláris egységeket megfelelôen kiválasztva és egységbe kapcsolva állíthatunk elô a fûtési feladathoz legjobban illeszkedô, s egyben a legalacsonyabb beruházási költséget igénylô, központi fûtési kazánt.

MÛKÖDÉSI ELV, FELÉPÍTÉS
A kazánházba visszatérô lehûlt fûtôvizet földgáztüzelésû, premix égôs, átfolyó rendszerû, 45 kW névleges hôteljesítményû elemi kazánok melegítik fel újra. Az elemi kazánok 45 kW-osak, melyekbôl fûtômodulok vannak kialakítva. A FÉG-VESTALE rendszer esetén kettô elemi kazán van egy-egy állványzatra felszerelve. Ezek az állványok a VESTALE ECON fûtômodulok. A fûtôállványok sorba kapcsolhatók, így a FÉG-VESTALE ECON használata esetén akár 1 megawattos kazánházi fûtôteljesítmény is létrehozható.

A moduláris rendszer részét képezik még a gépészeti modulok:
- használati melegvíz-készítô - MK,
- idôjárásfüggô fûtôvízhômérséklet-szabályzó - AR,
- csak keringetô szivattyút tartalmazó „állandó hômérsékletû” modul.

A komplett kazántelep összeállításához szükséges egyéb szerelvényeket (pl. központi kapcsolószekrény, vízhiány-érzékelô, stb.) foglalja magába az AES szerelvény készlet.

A MODULKAZÁNOK KÜLÖNLEGES FELÉPÍTÉSÉVEL JÁRÓ ELÔNYÖK

Kis önsúly, kis helyszükséglet. A modulkazán adott épületen belül gyakorlatilag bárhová elhelyezhetô – akár emeletre, akár tetôtérbe. A födémterhelés olyan alacsony, hogy az emberi tartózkodásra megfelelô helyiségek födémszerkezetét megerôsíteni nem szükséges.

Alacsony zajszint. A premix rendszerû elôkeveréses csôégôk 60 dB-nél kisebb égési zajt okoznak. A modulkazánház lehet akár lakás, akár iroda felett vagy mellett is.

Terheléstôl független, értéktartó hatásfok. Egy tíz fûtômodulos FÉG-VESTALE ECON kazántelep például 20 db elemi kazánból áll. Teljes terhelésnél mind a 20, nagyon kicsi terhelésnél 1 elemi kazán van bekapcsolva. Minden elemi kazán a névleges hatásfokával teljesít, bekapcsolástól függetlenül, azaz maga a kazántelep bármennyi elemi kazán mûködése esetén mindig a névleges hatásfokon üzemel. A modulkazán-telep hatásfoka ezért a terheléstôl függetlenül állandó, mindig a lehetô legjobb. E kedvezô tulajdonság különösen az átmeneti (ôszi, tavaszi) idôszakokban fontos, vagy nyáron is, amikor csak esetleg a használati melegvíz-készítés a feladat.
Egy FÉG-VESTALE ECON kazántelep éves hatásfoka gyakorlatilag megegyezik egy elemi kazán névleges hatásfokával.

Mindig üzemképes. Hacsak nem hiányoznak a nélkülözhetetlen energiaforrások (földgáz és villamos áram), a modulkazán-telep állandó ellátást szolgáltat. A szolgáltatás biztonsága a beépített elemi kazánok számával nô. Egy-két elemi kazán eseti meghibásodása nem okoz észrevehetô változást a szolgáltatásban, a szerviz megérkezéséig „sántaüzemben” is képes tovább mûködni.

Alacsony fenntartási költségek. A FÉG-VESTALE ECON modulkazán folyamatos üzemképességének fenntartása a gyakorlati tapasztalatok szerint alacsony költséget igényel. A berendezés tagoltságából, az elemi kazánokból (ami gyakorlatilag megfelel egy-egy fali kazánnak) való felépítettségébôl következik, hogy a javítás-karbantartás rövid idôt, és általában alkalmanként alacsony anyagköltséget igényel. E munka (költség) jellemzôi közel állnak a falikazánok szervizmunkáihoz.

Alacsony beruházási, létesítési költségek. Az ECON 90 fûtômodulok mûködési elvükbôl, szerkezeti felépítésükbôl következôen fajlagosan olcsó tüzelôberendezések. Egy fûtômodul ára hozzávetôlegesen megfelel a beleépített 45 kW-os fali kazánok árának. A gazdaságosság azonban nem jelent gyengébb minôséget vagy teljesítményt: a „formabontó” kazánberendezés alacsonyabb elôállítási költségébôl következik. A járulékos költségek tekintetében további elôny, hogy a FÉG-VESTALE ECON rendszerek többsége a vonatkozó biztonsági elôírások szerint hasadó-nyíló felület biztosítása nélküli helyre is beszerelhetô.

bővebben