Vara FÉG Kft.

KAPCSOLAT
  • Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 23.
  • Telefon: Telefon: +36 1 262-7475
  • Telefon / fax: +36 1 262-7471
  • Email: info@feg1891.hu

Vásárlási feltételek hatálya

A vásárlási feltételek mindazon üzleti partnerekre vonatkoznak, akik részére a Vara-FÉG Kft. (továbbiakban: Eladó) terméket értékesít, vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatást végez, és akikkel ennek során üzleti kapcsolatot létesít (továbbiakban: Vevő).

Partnereink és vásárlóink, a termékeinket csak webshopon keresztül, írásban (e-mailban) vagy személyesen tudják megrendelni, a vevő adatainak megadásával.

Rendelni a cégek és vállalkozások webshopon, e-mailen (megrendeles@feg1891.hu) és személyesen tudnak.

Rendelni magánszemélyek kizárólag e-mailben (megrendeles@feg1891.hu) vagy személyesen tudnak.

Vásárlási információk internetes webáruházból
történő vásárlás esetén


A webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza.


A vásárlásnak nem feltétele az előzetes regisztráció. Azonban már meglévő és regisztrált partnereink kedvezményeit a rendszer csak bejelentkezés esetén tudja a vételárból levonni.


Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazoltuk. Ez - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül megtörténik. A visszaigazolás tartalmaz minden információt a megrendelésről/ajánlatkérésről. A kiszállítás részleteivel kapcsolatban kollegánk felveszi a Vevővel a kapcsolatot.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Fogyasztási kifogás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Elérhetőségeink a Kapcsolat menüpontban találhatóak meg.


Új viszonteladói érdeklődés vagy nagyértékű megrendelés esetén egyedi árajánlat alapján kedvezményt adunk a vásárlás összegéből. Ez ügyben kollegánk személyesen felveszi a kapcsolatot a Vevővel.

Szállítási díjak

 
A szállítási díj a Vevőt terheli, melyet a termék ára nem tartalmaz. A kiszállítás esetén kollegánk tájékoztatja a Vevőt a fizetendő szállítási díjról, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
 
Szerződött partnerek számára  
Szállítási költség: Nettó 4.000 Ft + ÁFA (országosan)
   
Adószámmal rendelkező ügyfelek számára
Budapest Bruttó 2.990 Ft
Országosan Bruttó 4.990 Ft

 

FONTOS TUDNIVALÓK:

A szállítás 5 munkanapon belül  - logisztikától függően - megtörténik.

Ennek pontos idejét, a Vásárló által megadott telefonszám segítségével telefonon egyeztetjük.

Amennyiben a megbeszéltek és a rendelésben megadott adatok alapján a Vevő, vagy annak meghatalmazottja, nem tartózkodik a helyszínen a megbeszélt időpontban,  - és telefonon sem lehet elérni, egyeztetni vele - abban az esetben a Vara-FÉG Kft. az így keletkezett anyagi kárt, amennyiben közös megállapodással nem, úgy peres úton rendezi, mely a kiszállítás és az egyéb költségek díját is tartalmazza.


Külföldre történő nagyobb tétel szállítás esetén kérje árajánlatunkat.


A szállítás pontos díját e-mailben igazoljuk vissza a Vevőnek a megrendelés után. Az árak minden esetben tartalmazzák a rakodás díját és az autópályadíjat is.


Többnapos igénybevétel esetén a gépkocsivezető(k) szállásának költsége, napidíja és az esetleges parkolási díjak a megrendelőt terhelik.


(A gépkocsivezető naponta legfeljebb 9 órát tölthet vezetéssel (munkaideje ennél hosszabb is lehet). A teherautók megengedett legnagyobb sebessége autópályán 80 (egyes országokban 90), egyéb úton 70 km/óra.)

Fizetési lehetőségek


Készpénzes fizetés:

Telephelyünkön az áru megvételekor, vagy kiszállításkor a szállítási címen.

Előreutalás:

Az áru kiszállítása a végösszeg bankszámlánkra történő beérkezése után történik.
Bankszámlaszám: 10300002-10635423-49020014


Kiszállítás menete


A termék mennyiségi átvételét a Vevő vagy megbízottja, illetve a fuvarozó a szállítólevélen (számlán) történő aláírásával igazolja. Amennyiben az árut nem a Vevő veszi át, a közreműködők magatartásáért sajátjaként felel. Ilyen esetben a Vevő meghatalmazza az áru átvevőjét, hogy nevében a tulajdonjog fenntartását tartalmazó számlát aláírja. A Vevő által megbízott fuvarozónak az Eladó csak abban az esetben adja ki az árut, ha a szállítással megbízott cég vagy személy rendelkezik a Vevő által kibocsátott meghatalmazással vagy megbízólevéllel.


A teljesítés időpontja az Eladó részéről a szállítmányozónak történő átadás, illetve, ha a Vevő saját maga gondoskodik az elszállításról, a megrendelt áru kiadásának időpontja. A kárveszély az Eladó részéről a Vevőnek, illetve a szállítmányozónak történő átadással a Vevőre átszáll, aki az átadástól a szállítás során felmerülő valamennyi kárveszélyt és kockázatot viseli.


Vevő
köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Régi készülékét csak külön díjazás ellenében tudjuk elszállítani !

Garancia

Az Eladó az általa eladott árukra a törvényben előírt legalább 1 év garanciát vállal. Ennél hosszabb garanciális idő az árucikkeknél külön feltüntesére kerülnek. A garanciális szervizek listája a Szervizkereső funkcióban történő kiválasztással, vagy a Letöltések menüpont alatt szervizlista.pdf néven érhető el.

Reklamációk bejelentése és intézése

A Vevőnek vagy megbízottjának a számlán, fuvarokmányon szereplő aláírása a termék mennyiségi átvételét tanusítja. Az átvételt követően mennyiségi kifogás legfeljebb három napon belül jelenthetõ be. Az Eladó a mennyiségi kifogást kizárólag abban az esetben tudja érdemben elbírálni, ha a Vevő a reklamált tétel teljes mennyiségét szállítási állapotban megőrzi és bemutatja.


Amennyiben a megrendelt áru a szállítás során megsérült, azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre.


Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, vagy 3 napon belül meghibásodik, azt az Eladó kicseréli. A hibás termék visszajuttatása az ügyfélszolgálat címére a Vevő feladata és költsége. Amennyiben a cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre. 


Olyan árucikknél, ahol a csere előtt - a hibás működés vagy a minőségi kifogás egyértelmű megállapítására - előzetes bevizsgálás szükséges, az Eladó - átvételi elismervény ellenében - vizsgálatra átveszi és továbbküldi a terméket a forgalmazó vagy szakszerviz felé.


A vitatott árucikk visszajuttatása az Eladó ügyfélszolgálatára a Vevő feladata és költsége.

Felelősség

A feg1891.hu / feg1891.com / varafeg.hu/ fegkazan.hu/ fegwebsop.hu weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 


A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.


Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.


Az elállás joga

Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdodik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését..."


„5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
...c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;”A Vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseletes állapotban van, az Eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill. a megtagadhatja az áru visszavásárlását.


Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.


Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Vevő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Egyéb

Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a Vásárlási Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.


Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Vásárlási Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a Vevő vásárlását.


A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.


A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

 

Mit kell tudni rólunk?

  • Tradíció 1891 óta a piacon
  • Innováció folyamatos fejlesztésekkel
  • Minőség minőségbiztosítással

Nézze meg és ismerje meg termékeinket!